Jesteśmy przede wszystkim po to,
żeby Twoje dziecko było szczęśliwe,
czuło się potrzebne.Tworzymy programy autorskie
wychodzące naprzeciw potrzebom
naszych uczniów.Szkoła dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, z zespołem Downa, autystycznych, z porażeniem mózgowym
i innymi sprzężeniami.Prowadzimy zajęcia z integracji sensorycznej, które wpływają
na zmysły naszych uczniów.
Szkoła na Śląsku prowadząca
terapię misami tybetańskimi.
Pomagamy naszym uczniom
rozwijać ich zainteresowania.

Informacje
AKTUALNOŚCI
Przywitanie wiosny 21/03/2017

Dzisiaj, w pierwszy dzień kalendarzowej wiosny cała społeczność szkolna spotkała się w sali gimnastycznej, by wspólnie pożegnać zimę...

Zobacz więcej >

Wycieczka do Izby Śląskiej 20/03/2017

Dzisiaj druga grupa naszych uczniów wzięła udział w wycieczce do Izby Śląskiej w Giszowcu. Mieliśmy tu okazję obejrzeć...

Zobacz więcej >

Wycieczka do Nadleśnictwa w Katowicach 16/03/2017

W dniu dzisiejszym skorzystaliśmy z zaproszenia  Nadleśnictwa Katowice i udaliśmy się na wycieczkę do Leśnej Sali Edukacyjnej. Grupa...

Zobacz więcej >

Spotkanie integracyjne z uczniami z SP nr 53 15/03/2017

Odbyło się dzisiaj kolejne spotkanie integracyjne z zaprzyjaźnioną klasą trzecią ze Szkoły Podstawowe nr 53 w...

Zobacz więcej >

 INFORMACJA

Na podstronie do pobrania zamieszczamy procedury postępowania obowiązujące w Zespole Szkół Specjalnych Nr 7 w Katowicach. Wszystkich chętnych zapraszamy do zapoznania się z nimi.


 


Szanowni Państwo
Drodzy Rodzice, Uczniowie, Nauczyciele, Samorządowcy,

          W Sejmie RP trwają prace nad uchwaleniem Ustawy Prawo oświatowe i Ustawy wprowadzającej Prawo oświatowe. Zmiany w prawie oświatowym to reforma edukacji, której potrzebuje polska szkoła. Przygotowywane zmiany w edukacji są odpowiedzią na oczekiwania szerokiego środowiska, które chce szkoły nowoczesnej, a jednocześnie silnie zakorzenionej w naszej tradycji. Kluczowe okazuje się stworzenie spójnej i drożnej struktury organizacji szkół oraz wydłużenie okresu kształcenia i wychowania w jednej szkole, w tej samej grupie rówieśniczej. Przepisy zawarte w obu Ustawach dają szansę na zbudowanie nowego systemu edukacyjnego odpowiadającego na wyzwania współczesności i przyszłości.
Każda zmiana, nawet najlepsza, budzi obawę i rodzi pytania. Reforma oświaty jest trudna, ale ważna i potrzebna. Chcemy dotrzeć z jej założeniami do każdej szkoły, do każdego rodzica. Organizujemy spotkania z rodzicami, uczniami, dyrektorami szkół, nauczycielami i przedstawicielami samorządów w regionach. Chcemy być blisko rodziców, uczniów, nauczycieli. Będziemy odpowiadać na zaproszenia – od rodziców, dyrektorów szkół, nauczycieli, którzy chcieliby porozmawiać o swoich obawach, wątpliwościach związanych z planowanymi zmianami w oświacie.

Aby uspokoić obawy i udzielić odpowiedzi na pytania  w 6 delegaturach  kuratorium, a także w Wydziale Nadzoru Pedagogicznego w Katowicach uruchomiliśmy dla Państwa dyżury telefoniczne. Chcemy służyć Państwu rzetelną informacją, radą i rozwiewać wątpliwości. Zapraszamy do telefonicznych kontaktów z przedstawicielami kuratorium. Odpowiedzi na najczęściej zadawane przez Państwa pytania zamieścimy na stronie internetowej kuratorium oświaty, w zakładce „Reforma”.  Ponadto pracownicy kuratorium będą uczestniczyli w spotkaniach z dyrektorami szkół, nauczycielami, rodzicami i przedstawicielami samorządu terytorialnego, na które serdecznie zapraszamy.  Harmonogram tych spotkań znajdziecie Państwo również w zakładce „Reforma”.

Szanowni Państwo, wprowadzane zmiany pozwolą zbudować dobrą szkołę podstawową, dobre liceum ogólnokształcące i branżową szkołę, które umożliwią uczniom przygotowanie do udziału w dynamicznym rynku pracy lub kontynuowania edukacji, zdawania matury, a potem realizacji marzeń na wybranych kierunkach studiów.         

 

W ramach dyżurów w poszczególnych delegaturach kuratorium do Państwa dyspozycji uruchomiliśmy numery telefonów:

Bytom  tel. 32/388 00 70
Bielsko-Biała   tel. 33/812 26 45
Częstochowa  tel. 34/378 23 34, 34/324 33 62
Gliwice tel. 32/231 29 41
Rybnik tel. 32/422 38 02
Sosnowiec  tel. 32/265 51 30
Katowice tel. 32/606 30 40, 32/606 30 41

Będziemy odpowiadać na Państwa pytania:
we wtorki w godz. od 15:30 - 17:00

w środy w godz. od 12:00 - 15:30

 

                                                                                                          Urszula Bauer

                                                                                                     Śląski Kurator Oświaty

 MEN uruchomiło dedykowaną reformie stronę internetową www.reformaedukacji.men.gov.pl. Zarówno rodzice jak i nauczyciele czy samorządowcy znajdą na niej odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania o reformę. Udostępniliśmy narzędzie, dzięki któremu każdy rodzic może sprawdzić, w jakim typie szkoły będzie jego dziecko od 1 września 2017 r.

 Broszura informacyjna „Dobra Szkoła”
„Mapa Drogowa Reformy Edukacji”
Plakat „Dobra szkoła”

 Link do stron Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty w Katowicach:

http://reformaedukacji.men.gov.pl/
http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php?page=NewsPage&menuItemId=1014

 Masz pytanie? Zadzwoń do nas, skorzystaj z poniższego formularza lub napisz do nas na adres e-mail to: reformaedukacji@men.gov.pl.

Kontakt telefoniczny

Jeśli mają Państwo jednak dodatkowe pytania, jesteśmy do dyspozycji. Proponujemy kontakt telefoniczny z pracownikami ministerstwa od poniedziałku do piątku w godzinach 8.15–16.15.

tel. 22 347 41 41
struktura szkół, egzaminy, doskonalenie i kształcenie nauczycieli

tel. 22 347 47 92
podstawa programowa, podręczniki, ramowe plany nauczania

tel. 22 347 44 58
przekształcanie szkół, sytuacja nauczycieli i dyrektorów w okresie wdrażania reformy

tel. 22 347 43 12
finansowanie, organizacja oddziałów przygotowawczych dla uczniów przybywających z zagranicy

tel. 22 347 42 28
kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

tel. 22 347 41 95
kształcenie branżowe