Jesteśmy przede wszystkim po to,
żeby Twoje dziecko było szczęśliwe,
czuło się potrzebne.

Szkoła Podstawowa Nr 6
Specjalna w KatowicachTworzymy programy autorskie
wychodzące naprzeciw potrzebom
naszych uczniów.

Szkoła Podstawowa Nr 6
Specjalna w KatowicachSzkoła dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, z zespołem Downa, autystycznych, z porażeniem mózgowym
i innymi sprzężeniami.

Szkoła Podstawowa Nr 6
Specjalna w KatowicachProwadzimy zajęcia z integracji sensorycznej, które wpływają
na zmysły naszych uczniów.

Szkoła Podstawowa Nr 6
Specjalna w Katowicach
Szkoła na Śląsku prowadząca
terapię dźwiękiem.

Szkoła Podstawowa Nr 6
Specjalna w Katowicach

Konferencja Biofeedback w WSP w Mysłowicach 21/05/2015

W dniu 21 maja 2015 roku w Górnośląskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Mysłowicach odbyła się konferencja na temat - BIOFEEDBACK EEG W TERAPII DZIECI Z WIELORAKIMI NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI. Organizatorami konferencji byli: JM Rektor prof. nadzw. dr Mirosław Wójcik oraz Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 7  mgr Sławomir Warzecha. Na zaproszenie odpowiedzieli Wiceprezydent miasta Mysłowice Grzegorz Brzoska, Przewodniczący Rady Miasta Mysłowice Grzegorz Łukaszek, Naczelnik Wydziału Edukacji UM Mysłowice Aleksandra Żołna. Urząd Miasta Katowice reprezentowany był przez Pełnomocnika Prezydenta ds. Polityki Edukacji Grażynę Burek. Wszystkim gościom oraz uczestnikom dziękujemy za przybycie i aktywny udział w spotkaniu a prelegentom za przygotowanie merytorycznego kompendium na podejmowany temat.  W załączniku znajduje się program oraz plakat konferencji.