Jesteśmy przede wszystkim po to,
żeby Twoje dziecko było szczęśliwe,
czuło się potrzebne.

Szkoła Podstawowa Nr 6
Specjalna w KatowicachTworzymy programy autorskie
wychodzące naprzeciw potrzebom
naszych uczniów.

Szkoła Podstawowa Nr 6
Specjalna w KatowicachSzkoła dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, z zespołem Downa, autystycznych, z porażeniem mózgowym
i innymi sprzężeniami.

Szkoła Podstawowa Nr 6
Specjalna w KatowicachProwadzimy zajęcia z integracji sensorycznej, które wpływają
na zmysły naszych uczniów.

Szkoła Podstawowa Nr 6
Specjalna w Katowicach
Szkoła na Śląsku prowadząca
terapię dźwiękiem.

Szkoła Podstawowa Nr 6
Specjalna w Katowicach

Apel o zagrożeniach 18/03/2016

Odbył się dzisiaj apel z cyklu „Bezpieczeństwo wokół nas – Zagrożenia”. Uczniowie mieli okazję w przystępny sposób zapoznać się z prezentacją multimedialną nt. „Dopalaczy”, zdobyli informację dotyczącą zagrożeń wynikających z zabawy prądem (ćwiczenia z „Prądkiem”), przypomnieli sobie zasady postępowania w sytuacjach trudnych, niebezpiecznych. Wszyscy uczestnicy otrzymali słodki poczęstunek.