Jesteśmy przede wszystkim po to,
żeby Twoje dziecko było szczęśliwe,
czuło się potrzebne.

Szkoła Podstawowa Nr 6
Specjalna w KatowicachTworzymy programy autorskie
wychodzące naprzeciw potrzebom
naszych uczniów.

Szkoła Podstawowa Nr 6
Specjalna w KatowicachSzkoła dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, z zespołem Downa, autystycznych, z porażeniem mózgowym
i innymi sprzężeniami.

Szkoła Podstawowa Nr 6
Specjalna w KatowicachProwadzimy zajęcia z integracji sensorycznej, które wpływają
na zmysły naszych uczniów.

Szkoła Podstawowa Nr 6
Specjalna w Katowicach
Szkoła na Śląsku prowadząca
terapię dźwiękiem.

Szkoła Podstawowa Nr 6
Specjalna w Katowicach

Konferencja Biofeedback EEG 16/05/2016

Górnośląska WSP w Mysłowicach oraz ZSS Nr 7 w Katowicach 16.05.2016r. zorganizowali konferencję szkoleniową dla terapeutów Biofeedback EEG. Spotkanie rozpoczął JM Rektor Wacław Królikowski. Pierwsze wystąpienie dr Łucji Skrzypiec dotyczyło neuronauki i wspierania rozwoju dziecka. Następnie głos zabrała mgr Iwona Garcarz omawiając model pracy z dzieckiem z dysfunkcjami w rozwoju. Po przerwie dr Piotr Sobaniec omówił skuteczność w terapii dzieci z ADHD oraz autyzmem, a także wypracowany model diagnostyki. Konferencję podsumowali i zakończyli JM Rektor dr Wacław Królikowski oraz dyrektor ZSS Nr 7 Sławomir Warzecha.