Jesteśmy przede wszystkim po to,
żeby Twoje dziecko było szczęśliwe,
czuło się potrzebne.

Szkoła Podstawowa Nr 6
Specjalna w KatowicachTworzymy programy autorskie
wychodzące naprzeciw potrzebom
naszych uczniów.

Szkoła Podstawowa Nr 6
Specjalna w KatowicachSzkoła dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, z zespołem Downa, autystycznych, z porażeniem mózgowym
i innymi sprzężeniami.

Szkoła Podstawowa Nr 6
Specjalna w KatowicachProwadzimy zajęcia z integracji sensorycznej, które wpływają
na zmysły naszych uczniów.

Szkoła Podstawowa Nr 6
Specjalna w Katowicach
Szkoła na Śląsku prowadząca
terapię dźwiękiem.

Szkoła Podstawowa Nr 6
Specjalna w Katowicach

Izba Śląska - Giszowiec 13/03/2017

W poniedziałek 13.03.17 r. część uczniów szkoły wybrała się na wycieczkę do Giszowca. Jej głównym celem była wizyta w Izbie Śląskiej (zwanej inaczej „Gawlikówką”),  znajdującej się przy Miejskim Domu Kultury. Naszą przewodniczką była sympatyczna Pani Elżbieta, która najpierw opowiedziała nam o twórczości malarskiej śląskiego artysty amatora p. Ewalda Gawlika – członka Grupy Janowskiej. Mieliśmy przy tym okazję obejrzeć stałą wystawę z jego różnymi obrazami. Następnie zwiedziliśmy pomieszczenie imitujące dawną śląską kuchnię z zabytkowymi meblami, sprzętem domowym i wieloma przedmiotami codziennego użytku. Pani przewodnik pokazywała je nam, podawała ich nazwy w gwarze śląskiej i omawiała ich przeznaczenie. Kolejnym etapem było wejście na I piętro Izby Śląskiej, gdzie z kolei zobaczyliśmy pokój gościnny oraz pomieszczenie poświęcone górnikom z różnymi charakterystycznymi rekwizytami oraz pamiątkami po Ewaldzie Gawliku. Po zwiedzeniu Izby Śląskiej udaliśmy się na spacer uliczkami starego zabytkowego osiedla domków jednorodzinnych , podziwiając ich oryginalność i niepowtarzalność. Nasza wyprawa była bardzo pouczająca. Zdobyliśmy dużo informacji na temat dawnego życia mieszkańców Giszowca, ich pracy i zwyczajów.