Jesteśmy przede wszystkim po to,
żeby Twoje dziecko było szczęśliwe,
czuło się potrzebne.

Szkoła Podstawowa Nr 6
Specjalna w KatowicachTworzymy programy autorskie
wychodzące naprzeciw potrzebom
naszych uczniów.

Szkoła Podstawowa Nr 6
Specjalna w KatowicachSzkoła dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, z zespołem Downa, autystycznych, z porażeniem mózgowym
i innymi sprzężeniami.

Szkoła Podstawowa Nr 6
Specjalna w KatowicachProwadzimy zajęcia z integracji sensorycznej, które wpływają
na zmysły naszych uczniów.

Szkoła Podstawowa Nr 6
Specjalna w Katowicach
Szkoła na Śląsku prowadząca
terapię dźwiękiem.

Szkoła Podstawowa Nr 6
Specjalna w Katowicach

Konkurs Wielka Liga Czytelnicza 28/01/2019

Nasza szkoła została zgłoszona do konkursu organizowanego przez Wielką Ligę Czytelników na Placówkę Aktywnie Promującą Czytelnictwo. W ramach udziału w tym konkursie biblioteka szkolna organizuje wycieczki tematyczne do bibliotek pozaszkolnych (w tym roku wyjeżdżamy na zajęcia biblioteczne do filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mysłowicach oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach, a relacje ze wszystkich tych wycieczek znajdują się na szkolnej stronie internetowej). Organizowane w szkole apele czytelnicze, również znajdują zawsze swój opis na szkolnym portalu, patrz >> Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. Zapraszamy rodziców do włączenia się w tę akcję poprzez czytanie dzieciom w domu oraz odwiedzanie strony akcji na FB: https://pl-pl.facebook.com/WielkaLiga/