Jesteśmy przede wszystkim po to,
żeby Twoje dziecko było szczęśliwe,
czuło się potrzebne.

Szkoła Podstawowa Nr 6
Specjalna w KatowicachTworzymy programy autorskie
wychodzące naprzeciw potrzebom
naszych uczniów.

Szkoła Podstawowa Nr 6
Specjalna w KatowicachSzkoła dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, z zespołem Downa, autystycznych, z porażeniem mózgowym
i innymi sprzężeniami.

Szkoła Podstawowa Nr 6
Specjalna w KatowicachProwadzimy zajęcia z integracji sensorycznej, które wpływają
na zmysły naszych uczniów.

Szkoła Podstawowa Nr 6
Specjalna w Katowicach
Szkoła na Śląsku prowadząca
terapię dźwiękiem.

Szkoła Podstawowa Nr 6
Specjalna w Katowicach

Wystawa - literatura Górnego Śląska 26/02/2021

Zaprosiliśmy uczniów poszczególnych klas i zespołów wraz z wychowawcami na wystawę poświęconą literaturze Górnego Śląska. Dzięki zasobom prywatnej biblioteczki Pani Lucyny udało nam się zebrać bogaty zbiór książek. Były wśród nich zarówno książki historyczne, dotyczące historii regionu lub poszczególnych miast (Piekary Śląskie, Katowice), jak i słowniki, przewodniki, śpiewniki („Śląskie pieśni ludowe”), elementarze, książki o zabawach i grach śląskich, o bajkach śląskich i bajki napisane po śląsku. Na wystawie znalazły się również komiksy („Katowickie opowieści”), książki o osadach i osiedlach Katowic - w tym o Janowie, Nikiszowcu, a także ciekawostki takie jak książka o Balkan Ekspresie - wąskotorówce, która kiedyś łączyła trzy dzielnice Katowic: Giszowiec, Nikiszowiec i Szopienice. Większą część pozycji albumowych na naszej wystawie stanowiły książki Pana Marka Szołtyska, który od lat jest propagatorem zwyczajów śląskich i gwary śląskiej. Wydał kilkanaście książek poświęconych różnym tematom związanym ze śląską historią, kuchnią, ciekawymi miejscami na Śląsku oraz śląskimi zwyczajami np. związanymi z obchodzeniem świąt. Każdej grupie odwiedzających wystawę przeczytano książkę „Legenda o Skarbniku” w formie teatrzyku Kamishibai. Uczniowie słuchali i oglądali z uwagą książkę o ciężkiej pracy górników i przygodzie Jorgusia na kopalni.