Jesteśmy przede wszystkim po to,
żeby Twoje dziecko było szczęśliwe,
czuło się potrzebne.

Szkoła Podstawowa Nr 6
Specjalna w KatowicachTworzymy programy autorskie
wychodzące naprzeciw potrzebom
naszych uczniów.

Szkoła Podstawowa Nr 6
Specjalna w KatowicachSzkoła dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, z zespołem Downa, autystycznych, z porażeniem mózgowym
i innymi sprzężeniami.

Szkoła Podstawowa Nr 6
Specjalna w KatowicachProwadzimy zajęcia z integracji sensorycznej, które wpływają
na zmysły naszych uczniów.

Szkoła Podstawowa Nr 6
Specjalna w Katowicach
Szkoła na Śląsku prowadząca
terapię dźwiękiem.

Szkoła Podstawowa Nr 6
Specjalna w Katowicach

Stypendium szkolne 08/09/2021

Szanowni Rodzice!
Informacja dotyczy stypendium szkolnego!
(Stypendium szkolne skierowane jest do uczniów z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, realizowane  w formie zakupu pomocy szkolnych, dofinansowania do  zajęć dodatkowych).
Warunkiem koniecznym do otrzymania stypendium, jest wysokość  Państwa dochodu, który nie może przekraczać 528zł (od stycznia 2022roku 600zł) netto na jednego członka rodziny. Wnioski należy składać  w szkole,  w gabinecie psychologiczno – pedagogicznym w nieprzekraczalnym terminie do 15.09.2021r.