Jesteśmy przede wszystkim po to,
żeby Twoje dziecko było szczęśliwe,
czuło się potrzebne.

Szkoła Podstawowa Nr 6
Specjalna w KatowicachTworzymy programy autorskie
wychodzące naprzeciw potrzebom
naszych uczniów.

Szkoła Podstawowa Nr 6
Specjalna w KatowicachSzkoła dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, z zespołem Downa, autystycznych, z porażeniem mózgowym
i innymi sprzężeniami.

Szkoła Podstawowa Nr 6
Specjalna w KatowicachProwadzimy zajęcia z integracji sensorycznej, które wpływają
na zmysły naszych uczniów.

Szkoła Podstawowa Nr 6
Specjalna w Katowicach
Szkoła na Śląsku prowadząca
terapię dźwiękiem.

Szkoła Podstawowa Nr 6
Specjalna w Katowicach

Diagnoza funkcjonalna

Profil psychoedukacyjny (PEP-R) opracowany został przez zespół E.Schoplera. Znany jako test oceniający poziom rozwoju dzieci z autyzmem, trudnościami w komunikacji oraz dzieci z zaburzeniami rozwoju. Jest doskonałym narzędziem do diagnozy funkcjonalnej. PEP-R przeznaczony jest dla dzieci od 6 miesiąca do 7 roku życia, jednak można go stosować dla dzieci starszych od 9 do 12 roku życia w przypadku, gdy pewne funkcje pozostają u nich na poziomie niższym niż 7 lat.Test składa się ze skali rozwoju oraz skali zachowań. Skala rozwoju określa poziom funkcjonowania dziecka w stosunku do jego rówieśników w siedmiu sferach: naśladownictwie, percepcji, motoryce małej, motoryce dużej, koordynacji wzrokowo – ruchowej, czynnościach poznawczych i komunikacji. Skala zachowań umożliwia dodatkową ocenę zachowań, jest pomocna w ocenie patologicznego zachowania dziecka w zakresie mowy, nawiązywania kontaktów i reakcji emocjonalnych, zabawy i zainteresowania przedmiotami oraz reakcji na bodźce.Obydwie skale dostarczają szczegółowych informacji na temat poziomu, na jakim aktualnie znajduje się dziecko. Pokazują także te obszary, które stanowią sferę najbliższego rozwoju dziecka  (sferę potencjalnych możliwości do nabywania nowych umiejętności). Jest to szczególnie cenne przy opracowywaniu indywidualnego programu terapii.