Jesteśmy przede wszystkim po to,
żeby Twoje dziecko było szczęśliwe,
czuło się potrzebne.

Szkoła Podstawowa Nr 6
Specjalna w KatowicachTworzymy programy autorskie
wychodzące naprzeciw potrzebom
naszych uczniów.

Szkoła Podstawowa Nr 6
Specjalna w KatowicachSzkoła dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, z zespołem Downa, autystycznych, z porażeniem mózgowym
i innymi sprzężeniami.

Szkoła Podstawowa Nr 6
Specjalna w KatowicachProwadzimy zajęcia z integracji sensorycznej, które wpływają
na zmysły naszych uczniów.

Szkoła Podstawowa Nr 6
Specjalna w Katowicach
Szkoła na Śląsku prowadząca
terapię dźwiękiem.

Szkoła Podstawowa Nr 6
Specjalna w Katowicach

Świetlica i obiady

W naszej szkole zajęcia świetlicowe odbywają się od godziny 700 do 1515. Zajęcia są prowadzone w ciekawy sposób, przez odpowiednio do tego przygotowaną kadrę pedagogiczną, z wykorzystaniem między innymi:
- sali doświadczania świata;
- plastyczno-technicznych zajęć;
- zajęć ruchowych na świeżym powietrzu;
- gier i zabaw stolikowych;
- zajęć czytelniczych;
Informacje dotyczące żywienia w szkole:

Numer rachunku bankowego do wpłat za posiłki w szkole:

43 1020 2313 0000 3402 0515 3889

Rodzic dokonuje wpłaty w każdym miesiącu do dnia 10 – go każdego miesiąca, wyłącznie na podstawie otrzymanej książeczki opłat wydanej przez MP NR 63 w Katowicach.

Rodzice zobowiązani są do dostarczenia pisemnej informacji na temat diety zaleconej przez lekarza dla dziecka.

Rodzice uczniów korzystających z posiłków finansowanych przez MOPS zobowiązani są do dostarczenia decyzji.

INFORMACJA O ODLICZANIU KWOTY ZA OBIADY

Odliczanie za dni, w których dziecko było nieobecne w szkole, następuje dopiero w następnym miesiącu.

Nowa warstwa...