Jesteśmy przede wszystkim po to,
żeby Twoje dziecko było szczęśliwe,
czuło się potrzebne.

Szkoła Podstawowa Nr 6
Specjalna w KatowicachTworzymy programy autorskie
wychodzące naprzeciw potrzebom
naszych uczniów.

Szkoła Podstawowa Nr 6
Specjalna w KatowicachSzkoła dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, z zespołem Downa, autystycznych, z porażeniem mózgowym
i innymi sprzężeniami.

Szkoła Podstawowa Nr 6
Specjalna w KatowicachProwadzimy zajęcia z integracji sensorycznej, które wpływają
na zmysły naszych uczniów.

Szkoła Podstawowa Nr 6
Specjalna w Katowicach
Szkoła na Śląsku prowadząca
terapię dźwiękiem.

Szkoła Podstawowa Nr 6
Specjalna w Katowicach

Terapie

Hydroterapia

         Zajęcia w wodzie mają działanie ogólne na organizm człowieka, wpływają na wydolność organizmu poprzez uaktywnienie układu krążeniowo oddechowego. Zajęcia w wodzie umożliwiają poprawę koordynacji ruchów, zmniejszenie patologicznie wzmożonego napięcia mięśniowego, w sposób naturalny wpływają na zwiększenie zakresu ogólnej sprawności ruchowej. Poprzez efekt odciążenia w oddziaływaniu miejscowym środowisko wodne wpływa na zmniejszenie doznań bólowych, a skojarzone oddziaływanie środowiska wodnego i ciepła pozwala na wykonywanie ruchów w pełniejszym zakresie w stawach objętych procesem chorobowym. Woda wpływa kojąco na organizm obciążony nadmiernym wysiłkiem fizycznym. Woda ma również zbawienny wpływ na umysł, likwiduje uczucie napięcia i niepokoju. W czasie relaksu  w wodzie wytwarzane endorfiny zmniejszają uczucie bólu i pozwalają na uzyskanie efektu całkowitego odprężenia i powodują uczucie dobrego nastroju. Poprzez udział w zajęciach na basenie podnosimy wydolność i sprawność wszystkich układów anatomicznych człowieka. Powszechnie wiadomo że ćwiczenia w wodzie to jeden z najskuteczniejszych sposobów zapobiegania i korekcji wad postawy. Ruch w środowisku wodnym przynosi szereg korzystnych zmian fizjologiczno- funkcjonalnych w organizmie osób niepełnosprawnych,  co skłania do popularyzowania zajęć o charakterze ogólnorozwojowym, rehabilitacyjnym, relaksacyjnym i edukacyjnym w środowisku wodnym.

Udział uczniów naszej szkoły w zajęciach na basenie przynosi im szereg wymiernych korzyści. Udział w programie hydroterapii daje uczniom wiele radości, przyjemności, zadowolenia, satysfakcji, poszerza ich możliwości funkcjonowania społecznego, poprawia funkcjonowanie psychiczne i fizyczne, rozwija zdolności motoryczne a w przypadku uczniów ze znaczną niepełnosprawnością ruchową ogranicza zanik dotychczasowych umiejętności, doraźnie ogranicza dolegliwości bólowe, poprawia nastrój oraz trwale wpływa na sferę funkcjonowania psychicznego i społecznego. Jestem przekonany że charakter zajęć oraz specyficzne środowisko w jakim są one realizowane pozwala uczestnikom doświadczać  osobliwych uroków pochodzących ze środowiska wodnego.