Jesteśmy przede wszystkim po to,
żeby Twoje dziecko było szczęśliwe,
czuło się potrzebne.

Szkoła Podstawowa Nr 6
Specjalna w KatowicachTworzymy programy autorskie
wychodzące naprzeciw potrzebom
naszych uczniów.

Szkoła Podstawowa Nr 6
Specjalna w KatowicachSzkoła dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, z zespołem Downa, autystycznych, z porażeniem mózgowym
i innymi sprzężeniami.

Szkoła Podstawowa Nr 6
Specjalna w KatowicachProwadzimy zajęcia z integracji sensorycznej, które wpływają
na zmysły naszych uczniów.

Szkoła Podstawowa Nr 6
Specjalna w Katowicach
Szkoła na Śląsku prowadząca
terapię dźwiękiem.

Szkoła Podstawowa Nr 6
Specjalna w Katowicach

Terapie

Biofeedback

EEG Biofeedback (z ang.EEG - elektroencefalograf, biofeedback - biologiczne sprzężenie zwrotne)  to metoda usprawniania funkcjonowania OUN, wykorzystująca zdolności plastyczne mózgu. Osoba poddana terapii  w sposób świadomy uczy się zmieniać wzorzec wytwarzanych fal w mózgu, tak aby mózg pracował wydajniej i szybciej. Dlatego też głównym  założeniem tej metody jest przeświadczenie ,że mózg człowieka zdolny jest się uczyć nawet w przypadku   zaburzonego funkcjonowania.

 EEG Biofeedback  najczęściej stosowany jest w :
- zaburzenia koncentracji uwagi
- zaburzenia procesów uczenia się
- zaburzenia zachowania u dzieci
- stres, lęki, depresja, agresja, impulsywność
- bóle i zawroty głowy
- zaburzenia snu
- zaburzenia mowy
- pomoc w rehabilitacji po urazach głowy, udarach mózgu
- zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADD, ADHD)
- zaburzenia ze spektrum autyzmu (Autyzm, Zespół Aspergera)

Terapia oparta jest  na  komputerowej analizie zapisu EEG osoby poddanej terapii, podłączonej poprzez elektrody do systemu. Pasma częstotliwości fal mózgowych są prezentowane liczbowo i graficznie na monitorze terapeuty. 

Dziecko widzi swoje fale mózgowe odpowiednio przetworzone pod postacią prostej gry komputerowej, nie używa joysticka, klawiatury, czy myszki - steruje grą tylko za pomocą swoich myśli. Równocześnie fale są analizowane przez prowadzącego trening , który pracuje przed drugim monitorem niewidocznym dla trenowanego i stymuluje mózg pacjenta do uzyskiwania coraz lepszych wyników. Poprawa parametrów pracy mózgu koreluje z sukcesem w grze. 

Czas trwania terapii ustala się  indywidualnie .Im bardziej znaczące jest uszkodzenie lub deficyt funkcjonowania mózgu, tym wymagana jest większa liczba sesji treningowych w celu osiągnięcia widocznych rezultatów. Podstawą do podjęcia treningu EEG Biofeedback jest diagnostyczne badanie EEG, szczegółowy wywiad  konsultacja neurologiczna.