Jesteśmy przede wszystkim po to,
żeby Twoje dziecko było szczęśliwe,
czuło się potrzebne.

Szkoła Podstawowa Nr 6
Specjalna w KatowicachTworzymy programy autorskie
wychodzące naprzeciw potrzebom
naszych uczniów.

Szkoła Podstawowa Nr 6
Specjalna w KatowicachSzkoła dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, z zespołem Downa, autystycznych, z porażeniem mózgowym
i innymi sprzężeniami.

Szkoła Podstawowa Nr 6
Specjalna w KatowicachProwadzimy zajęcia z integracji sensorycznej, które wpływają
na zmysły naszych uczniów.

Szkoła Podstawowa Nr 6
Specjalna w Katowicach
Szkoła na Śląsku prowadząca
terapię dźwiękiem.

Szkoła Podstawowa Nr 6
Specjalna w Katowicach

Terapie

Rewalidacja

Podczas zajęć rewalidacyjnych nasi uczniowie nabywają umiejętnoći niezbędnych do normalnego i właściwego funkcjonowania. Każdy uczestnik zajęć jest traktowany indywidualnie. Zwraca się uwagę na usprawnianie jego możliwości pod względem intelektualnym. Celem tych zajęć jest przede wszystkim nauczanie jednak zwracamy również uwagę na rozwijanie zainteresowań naszych uczniów.